» СУРГАЛТЫН АЛБА
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5
  СУРГАЛТЫН АЛБА
  Сургалтын албаны дарга
  Дэд.проф А.Лосол
  Магистрын сургалт
  хариуцсан мэргэжилтэн
  маг. Б.Сарангэрэл
  Сургалтын албаны
  мэргэжилтэн
  маг. П.Наранчимэг
  Сургалтын албаны 
  мэргэжилтэн
  Э.Буянтогтох
        

   

   

   

   

   

   

   

   

     Сургалтын алба нь сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр, тодорхойлолтуудыг нэгдсэн маягтын дагуу боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг гардан хариуцаж хичээлийн үйл явц, улирлын шалгалтанд хяналт тавих оюутны хичээл таслалт, хоцролт зэргийн тооцоо хийж сургалтын технологийн мөрдөлтийг хангаж ажилладаг. 


        2004 оноос аймагтаа магистрын сургалт явуулах боломжтой гурав дахь Дээд Сургууль болсон бөгөөд тус сургалт хариуцсан албаны мэргэжилтнээр Б.Сарангэрэл, сургалтын албаны мэргэжилтнээр маг. С.Баатархуяг (2005-2007) , маг. А.Отгонцэцэг (2007-2009), маг. Д.Ган-Эрдэнэ (2009-2011)маг. Э.Буянтогтох, 2016 оноос Дэд.проф А.Лосол ажиллаж байна.