» ХҮНИЙ НӨӨЦ
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

    Хүний нөөцийн бодлого

    Манай сургууль багш, ажилтнууддаа өрсөлдөхүйц хэмжээний цалин олгож, тэдний нийгмийн болон бусад асуудалд байнга анхаарал хандуулах бодлого баримталж ирсэн. Мөн багш, ажилтнуудаа ажлын байран дээр сургах, давтан сургах, тэдний багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг. Бид ажлын байранд багш, ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж авахдаа шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг эрхэмлэдэг.

    Бид Монголын Үндэсний Их Сургуулийн алсын хараа, эрхэм зорилго болон үнэт зүйлсийг баримтлан ажиллаж, ажилтнуудынхаа ёс зүй, хамтын ажиллагаа, хариуцлагыг өндөр түвшинд төлөвшүүлэн, байгуулага, ажилтан болон үйлчлүүлэгч нарынхаа эрх ашгийг ямагт тэргүүнд тавин ажиллана.