» Оютуны хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа
Манай сургууль 2002, 2008, 2019 онд тус тус Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдвартай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор профессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

    Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээний бодлого, зохицуулалт

    Монгол Улсын үндсэн хууль, Боловсролын тухай хуулиар оюутанд олгогдсон нийгэм эдийн засгийн эрхийг хамгаалах, суралцах боломжийг хангах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, бие даан хөгжих, нийгэмшихэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн цогц үйл ажиллагаа явуулдаг.

    Сургалтын үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль, Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан дүрэм, журам болон ДаДэС-ийн дотоод дүрэм, журмыг үндэслэн зохион байгуулдаг.

    uilchilgee