» ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ
Манай сургууль 2002, 2008, 2019 онд тус тус Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдвартай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор профессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  zuwlul

  Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилго:

      Оюутны зөвлөл нь оюутнуудынхаа эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, сургуулийн эрхэм зорилготой нийцүүлэх үүднээс оюутны мэргэжил болон сонирхолыг нь үндэслэн үйл ажиллагаа явуулах, мэдээлэл санал бодлоо чөлөөтэй солилцох "Оюутны эрхийн түгээмэл тунхаглал”-ын үзэл санааг хэрэгжүүлэх, түүнд заасан эрх, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, бусад оюутны байгууллага болон холбогдох хүмүүстэй хамтран ажиллах зорилгыг эрхэм болгоход оршино.

        Оюутны зөвлөлийн өрөө нь сургуулийн А байрны 302 А тоот өрөөнд байрлах бөгөөд удирдах зөвлөлийн гишүүд жил бүрийн зохион байгуулагдах ажлуудаа хэлэлцэн төлөвлөж, сургуулийн захиргаагаар батлуулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Оюутны зөвлөлийн өрөө нь зөвлөлийн гишүүдийнажиллах бололцоог бүрэн хангаад зогсохгүй нийт оюутнуудад суруулийн үйл ажиллагааны талаар мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэдэг.

  ДаДэС-ийн Оюутны спорт,урлаг соёл, хүмүүжлийнарга хэмжээнд зарцуулах зардлын төсвийг жил бүр ДаДэС-ийн Захирлын зөвлөл Оюутны зөвлөлтэй харилцан зөвшилцөж, өмнөх жилийн ажлын үр дүн болон ирэх жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэслэн батлан зарцуулдаг.

   

   

  Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааны нэгдсэн хуваарь

  оюутны зөвлөл