» СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМ
Манай сургууль 2002, 2008, 2019 онд тус тус Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдвартай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор профессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  Суурь боловсролын тэнхимийн танилцуулга

  Тэнхимийн зорилго:


  Монгол Улсын боловсрол, уул уурхай, бизнес, үйлчилгээний салбарын хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц англи хэлний багш - орчуулагч, мэдээлэл зүйн багш мэргэжилтэй, хөрвөх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэхэд оршино.
  Манай тэнхим ньдараахмэргэжлүүдээр бэлтгэдэг.

  Багшлах бүрэлдэхүүн:

  Тэнхимийн эрхлэгч: Докторант Н. Мөнхчулуун

  Англи хэлний багш Магистр П. Энхжин

  Түүх нийгмийн багш. Магистр Б. Оюунномин

  Мэдээлэл зүйн багш. Т. Бат-Оргил

   

  Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд:


  Англи хэлний багш
  Англи хэлний багш – орчуулагч / оройн анги /
  Нийгмийн ажил
  Нягтлан бодох бүртгэл 
  Xамтын ажиллагаа:


  Өнөөдрийн байдлаар АНУ, Филиппин, Япон улсын нийт 5 мэргэжилтэн багш ажиллаж туршлага солилцон бидний сургалтын ажилд тусалж буй нь хэлнийсургалт андихээхэн үр нөлөө үзүүлж байна. Даяаршлын үйл явц гүнзгийрч, шинжлэх ухаан, техник технологи хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед манай хамт олон улс орныхоо эрэлт шаардлагад нийцсэн, олон улсын жишигт хүрсэн мэргэжилтнийг сургаж бэлтгэхийн тулд сургалтын чанараа улам сайжруулах, хөтөлбөрүүдээ боловсронгуй болгох, хүний нөөцийгчадваржуулах, судалгаа шинжилгээний ажлын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх, гадаад, дотоодын мэргэжил нэгтнөхөдтэйгөөхамтран ажиллах зэрэг олон талт үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, сургуулиа улсдаа тэргүүлэх дээд сургуулиудын нэг болгох зорилго тавин уйгагүй, идэвхтэй, эрчтэй бас үр дүнтэй ажиллаж байна.