» СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМ
Манай сургууль 2002, 2008, 2019 онд тус тус Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдвартай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор профессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

                                 

  Эрхэм зорилго: Сургалтын үйл ажиллагааг хүүхэд бүрийн хөгжлийн ялгаатайбайдал, онцлогт тохируулан шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах суурь  мэдлэг, чадвар эзэмшсэн, түүнийгээ практикт хэрэглэх хүсэл эрмэлзэлтэй, хүүхдийн авъяас чадвар сонирхолыг нээн илрүүлж хөгжүүлэх, эцэг эхэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх чадвартай багш бэлтгэхэд оршино         

  Тэнхимийн бүрэлдэхүүн                                                                         

   Магистр Х. Сэлэнгэ /тэнхимийн эрхлэгч/                                                   

   Магистр Г. Авирмэд /Багш, Сургуулийн өмнөх боловсрол                                                                                

   Магистр Э. Мөнгөнцэцэг /Сэтгэл судлал/                                                                                      

   Магистр Ч. Байгалмаа /Багш, Сургуулийн өмнөх боловсрол/         

   

   

   

                      

  Индекс

  Мэргэжлийн чиглэл

  Еөрнхий шалгалт

  Сургалтын хэлбэр

  Суралцах жил

  1

  D011201

  Багш. Сургуулийн өмнөх
  боловсрол

  Монгол хэл
  Математик

  Өдөр
  Орой

  4
  2,5

  2

  D31301

  Сэтгэл судлал

  Нийгэм
  Монгол
  хэл

  Өдөр

  4

   

  Түүхэн замнал

  2012-2013 он Багш, сургуулийн өмнөх насны хүүхэд, багш бага боловсрол
   хөтөлбөрөөр элсэлт авч эхэлсэнтэй холбогдуулан сурган хүмүүжүүлэх зүйн
  тэнхимийг анхлан байгуулжээ. Анхны тэнхимийн эрхлэгчаээр дэд проф Л. Одгэрэл
  ажилласан.

  2014-2015 он Оюутан суралцагчид нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тус тэнхимийг сургуулийн өмнөх боловсролын тэнхим, сурган хүмүүжүүлэх тэнхим болгон өргөтгөн байгуулсан. Сургалтын хөтөлбөрүүд                                                                                                   Хамтын ажиллагаа:

   

  Дархан-Уул аймгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагатай гэрээ хийж сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсан танилцах, туршин заах болон төгсгөлтийн өмнөх дадлагуудыг хийдэг.