» ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

           Хүүхдэд ээлтэй, чанар үр өгөөжтэй боловсролыг хүүхэд нэг бүрт хүргэхэд бүтээлч үйл ажиллагааг чиглүүлэн, сургалтын ая тухтай, таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.


  Зорилт

  1.Сургалтын үйл ажиллагааг сурагчдын нас, бие, сэтгэхүйн онцлогт тохируулан тогтмол чанартай явуулах.

  2.Сургалтын орчныг суралцагчийн суралцах таатай нөхцөлөөр бүрдүүлэх

  3.Сургалтын үйл ажиллагааг удирдан явуулах багшлах боловсон хүчнээр хангах тэднийг бэлтгэх

  4.Хичээлээс гадуурх хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зорилгод нийцүүлэн ханган ажиллах

   

   

  Мэргэжлийн чиглэл:

          2012-2016 оны БС-ийн дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөөтэй уялдуулахын зэрэгцээ Англи хэл-Математикийн хичээлээр гүнзгийрүүлсэн сургалтыг хослуулан явуулж байна.