» ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  XXIV ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

   

   

   

   

   

   

   

   
             Тус сургууль нь 2001-2002 оны хичээлийн жилд 10-р ангид 26 сурагчтай , 9-р ангид 24 нийт 50 сурагчтайгаар Лицей сургууль гэж байгуулагдсан. 2002-2003 оны хичээлийн жилд 1,5,6,7,8,9-р ангиудад элсэлт авснаар ерөнхий боловсролын бүрэн дунд 24-р сургууль болж өргөжсөнөөр өнөөг хүртэл 13 дахь жилдээ сургалт явуулж байна.. Одоо манай сургууль хичээл бүр нь мэргэжлийн багш бүрэн хангагдсан бөгөөд математик англи хэл, мэдээлэл зүй, кабинетүүд цахим хичээлийг явуулах нөхцөл бололцоогоор бүрэн хангагдсан тэргүүний тохиожилттой кабинетуудтай болж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн магистр багш 4, зөвлөх багш 1, тэргүүлэх багш 2, арга зүйч багш 6, ажиллаж байна.